Η αναγκαιότητα της Δημοτικής Αγοράς στις αρχές του 20ου αιώνα
Η παράδοση του έργου και τα πρώτα καταστήματα
Τα εγκαίνια της Δημοτικής Αγοράς